top of page

Smiljan Radić'ten Şili Mimarlık Bienali İçin Şişme Metalik Pavilyon


Fotoğraflar: Cristobal Palma

Şilili mimarlar Smiljan Radić ve Nicolás Schmidt, ülkenin başkenti Santiago şehrinde gerçekleştirilen mimarlık bienali için sahne görevi gören şişirilebilir, metalik bir pavilyon yarattı. Bölgedeki cadde ve plaza arasındaki çimenlik alanda yer alan pavilyon, büyük metalik bir torbayı andırıyor. Her tarafı ağırlaştırılmış ve halatlarla tutturulmuş olan yapı, sürekli şişirilmesini sağlayan pompalara bağlanarak, sandalyelerin ve sunum alanının yerleştirildiği mağara benzeri bir iç mekan yaratıyor. Yapının yan tarafındaki küçük yarıklar ise ziyaretçilerin ve program katılımcılarının geçmesine olanak verirken, pavilyonun şişirilmiş halde kalmasını sağlıyor.Pavilyonun geçici niteliği, bienalin "Vulnerable Habitats" olarak belirlenmiş teması ile uyum içinde. Bu yılın programı, kayıt dışı konutların artışı, arazi gaspları, kamusal alanların bozulması ve çevrenin kırılganlığı gibi önemli konuların ele alınmasına odaklamış. “Sürekli dönüşen bu çağda sosyal, kültürel ve teknolojik dönüşümlere dair düşünce alanları açmayı hedefliyoruz.”
Radić ve Schmidt, metal görünümlü sahnenin yanı sıra, programın bir parçası olarak üç kamusal enstalasyon daha yarattı. Bunlardan ilki, 50 yıl önce mimar Montserrat Palmer tarafından üçüncü Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı için oluşturulan tasarıma atıfta bulunan Plaza de la Constitución pavilyonu. Pavilyon için mimarların ve kentsel tasarımcıların, bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini artıran ve geniş anlamda kentlerin ve bölgelerin kırılganlıklarını azaltan maket çalışmalarını sunan masalarına gölge sağlamak üzere uzun kırmızı bir çadır kuruldu.


Bienal için tasarlanan diğer geçici yapılar arasında Jean Araya, Miguel Casassus ve Low Estudio tarafından tasarlanan Plaza de la Ciudadanía'daki iki yapı yer alıyor. Bunlardan ilki, sahneye gönderme yapan metalik bir kumaştan yapılmış bir gölge strüktürü. Kumaşta ışık ve havayı içeri almak için delikler açılmış ve dalgalı bir çadır oluşturularak çubuklar üzerine yerleştirilmiş. Son enstalasyon Low Estudio tarafından, Un Monunto "aynalı prizma" çevrenin algılandığı perspektifi değiştirmek amacıyla konumlandırıldığı çevreyi yansıtıyor.bottom of page