top of page

Objects of Common Interest'ten Kamusal Alana İkinci Hayat


Fotoğraflar: Ftfoto

Yunanistan ve New York merkezli tasarım stüdyosu Objects of Common Interest, İtalya'nın Bergamo kentindeki Piazza de la Liberta'ya yeni bir soluk getirmek üzere tasarlanan mekana özgü ışık enstalasyonu Lights On’u tanıttı. Zeminden büyüyormuş gibi görünen ya da binanın kendisinden meydana doğru ışıklı parazitler gibi ilerleyen yumuşak kıvrımlı aydınlatma parçaları ve renkli oturma bloklarının eğlenceli bir kürasyonu ile enstalasyon, Bergamo'nun Piazza della Liberta'sının sert zemininde anıtsal mimari ile diyalog kurarak plaza boyunca ziyaretçilerini etkileşime davet ediyor.


Tasarım stüdyosu enstalasyonu üç ana ilkeye dayandırıyor. Yeniden etkinleştirme, yeniden kullanım ve yenileme ilkeleri üzerinde yoğunlaşan stüdyonun çalışmasının merkezinde yer alan ışık heykelinin, ihmal edilmiş plazayı yeniden canlandırması ve tamamen yeni bir peyzaja dönüştürerek aydınlatılmış bir kent meydanı oluşturması amaçlanıyor.Şehir, yeniden canlandırılan kamusal alanıyla hareketleniyor ve vatandaşlarına gün boyu oturup toplanabilecekleri, güneş batarken ışık heykelinin dönüşümünü izleyebilecekleri ve plazayı ışıltısıyla aydınlatabilecekleri bir yer sunuyor.


Toplum ile doğal kaynaklar arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmek enstalasyonun kilit noktasıydı. Kentin geçmişinden ve mirasından ilham alan ekip, plazanın kamusal karakterini geliştirmek için bir dizi yenilikçi çözüm geliştirdi. Aksi takdirde atılacak olan yerel taş ocaklarından arta kalan mermer bloklar, istiflenebilir, hareketli kamusal oturma yerleri oluşturmak için kullanıldı.


Ana parça olan ve güneş enerjisiyle çalışan heykelsi ışık, binanın mimari ölçeğiyle uyum sağlayan üç boyutlu tüpler şeklinde bir ışık ağı olarak ifade ediliyor. Yerden metrelerce yükseğe ve plazanın içine doğru kaldırılan ışık, yoldan geçenleri aşağıda durmaya, yukarı bakmaya, etrafta dolaşmaya ve oturmaya davet ederken, dikkatli ışıltısı uzaktan, tüm küçük ara sokaklardan ve plazaya farklı yönlerden yaklaşanlardan görülebiliyor.Stüdyo, geri dönüştürülmüş araba lastiklerinden çeşmeye kadar yükselen yapay bir tepe oluşturarak, tüm meydana daha yüksek bir perspektiften bakan ve insanların alana bakışını değiştiren bir izleme ve oturma platformu yaratıyor. Her bir parça, sert peyzaj, zemin desenleri, oturma blokları ve ışık heykeli bir araya gelerek plaza boyunca kamusal etkileşim için sahneler oluşturan, aksi takdirde ıssız olan bu yeri yenileyen ve içine bir neşe unsuru katan kamusal bir sanat eseri yaratıyor. Bu canlı, harekete geçirici ve aydınlatıcı enstalasyon, onunla etkileşime geçenler için hoş ve unutulmaz bir deneyim yaratmayı ve İtalyan kenti deneyimlerini geliştirmeyi amaçlıyor. İnsanların buranın sahibi olduklarını ve meydan deneyiminin kontrolünün kendilerinde olduğunu hissetmelerini sağlıyor.


Comments


bottom of page