top of page

Leo Maher | Multidisipliner TasarımcıUnfamiliar Passions

Anlatıları sembol ve kodlar aracılığıyla somutlaştırmaya çalışan multidisipliner tasarımcı Leo Maher ile sohbet ettik.


Leo Maher kimdir, kendinizi tanıtmak ister misiniz?

Şu anda Hollanda'da yaşayan İngiltere merkezli bir tasarımcıyım. Design Academy Eindhoven'a gitmeden önce Londra'daki Kingston School of Art'da 3D Tasarım eğitimi aldım. Mobilya konusunda iyi bir geçmişe sahip olduğum için tasarım akademisine gidene kadar tasarımın politika ve hikaye inşasına katılımını gerçekten anlamamıştım. Hollanda'daki sahne bu konuda benzersiz bir konuma sahip. 90'ların başında 'Droog Design'dan kaynaklanan bir şey, tasarımın tartışma ve değişim yaratmak için bir araç olarak duygusal ve sembolik olarak konuşmasının gerekliliğini motive ediyor. Burada bir şey yapmanın gerçekten ne anlama geldiğini, maddi kültürün ne olduğunu ve bizim bu kültürdeki konumumuzu ve önemimizi anlayabildim.
 

Tasarım, paradigmayı şekillendirme ve algıları bükme gücüne sahiptir. İnanılmaz derecede güçlü bir sosyo-politik araç olabilir.


 

homo-delicatus

Sanat pratiğinizi nasıl tanımlarsınız?

Benim pratiğim araştırma ve üretimin bir dengesi. Çalışmalarım alternatif hikayelerin arşivlerinin üretildiği araştırmalara ve aynı anlatıları sembol ve kodlar aracılığıyla somutlaştırmaya çalışan fiziksel eserlere cevap arıyor.
Eserlerim genellikle kayıp anlatıları yeniden yaratmaya, unutulmuş ya da silinmiş olanın mirasını yeniden keşfetmeye, fiziksel parçalar aracılığıyla somutlaştırmaya çalışıyor. Hem somutlaştırılmış hem de daha sonra silinmiş ya da üzerine yazılmış anlatılara ve karmaşık bir politika ve mantık dizisi için söz ve efsane alanını asla aşamamış bazı anlatılara odaklanıyor.
Bence tarihi, özünde gerçek olmaktan ziyade ürünü 'güçlü bir mit' olan kadim bir kurum olarak anlamaya ve maddi kültüre bu tarihin bir temsili olarak bakmaya istekli olmalıyız. Bu güçlü mit içindeki boşlukları ve önyargıları kabul etmemiz ve boşlukları tamamlamaya ve köprü kurmaya çalışmamız önemlidir. Kimberly Crenshaw, kesişimsellik konusunda, şunu belirtiyor: "...ayrımcılık aynı anda birçok farklı faktör temelinde gerçekleşebilir. Bunu ele alabilmek için bir dile ve bunu görebilme yeteneğine sahip olmamız gerekir." Tasarım hem bu dil olabilir hem de değiştirmek ve ele almak için gereken söylemi yaratacak bir araç olabilir. Tasarım, paradigmayı şekillendirme ve algıları bükme gücüne sahiptir. İnanılmaz derecede güçlü bir sosyo-politik araç olabilir.
Sıklıkla bir araç ya da malzemeye diğerinin eşdeğeri olarak saygı duymaya çalışıyorum; anlatıların, malzemelerin ve tekniklerin bir araya gelerek yığma nesneler oluşturduğu kesişimi onurlandırıyorum.


Nesnelerin duygusal gücü olduğuna inanan bir tasarımcı mısınız?

Tasarım sadece trendleri takip edemez. Tasarımcının rolünün bir parçası da hem şimdi hem de tarihsel olarak 'abartının', 'trendin' ve 'popüler olanın' kaynağını ortaya çıkarmak, araştırmak ve sorgulamaktır. Geçmişteki maddi kültürlerimiz ve bağlamlarımız, dünyayı görme şeklimizi çerçevelemiş ve programlamıştır. Süslemenin çok zengin, eski ve birbiriyle bağlantılı bir iletişim dilini konuşabildiğini düşünüyorum.

Çalışmalarınızda farklı malzemelerle çalışmanın zorlayıcı ve heyecan verici yönleri nelerdir?

Çalışmalarımın fiziksel üretimindeki zorluk çoğunlukla farklı malzemelerin bir araya getirilmesinde yaşanıyor. Gerilmelerin elementler boyunca nereye gittiğini ve nerede çatıştığını anlamak gerçekten önemli. Sanırım stres bu anlamda bir tür yıldırım gibi çalışıyor -çok fazla hasara neden olabilir ve bu riski azaltmanın en iyi yolu baskıyı öngörmek ve kontrol etmek. Aydınlatmanın etkisini azaltmak için aşırı gerilim koruyucuları kuruyoruz. Bu akıllı kurulumlar kuvvet ve maddenin olumlu bir şekilde hizalanmasını sağlıyor. Aynı şey çalışmalardaki malzeme unsurları arasında da gerçekleşiyor. Eserler yerinde inşa edilmiş enstalasyonlar değil, hareket etmek, kasalanmak ve taşınmak zorundalar. Nesneye hayatta kalma sözü vermek, yapmanın görevinin bir parçası. Yaparken, kendi sesimizi ve başkalarının sesini fiziksel bir esere kanalize ediyoruz. Bunun erdeminde bir sorumluluk vardır: eğer yapanın elleri bu çevirinin uzun ömürlülüğünü düşünmeye özen göstermiyorsa bu ne anlama gelir? Bazen bu dersler zor yoldan öğrenilmiştir, ancak her çalışmanın merkezinde yer alırlar.


 

Üretimi genellikle uyumadan önce, zihnim diğer tüm başıboş düşüncelerden arındığında düşünüyorum. Bu boş alanı, uzaydaki hayali şekilleri görselleştirme ve mozaikleme kabiliyeti açısından gerçekten eşsiz buluyorum. Bu biraz takım yıldızların haritasını çıkarmak gibi.


 


Bize üretim sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Analog mu yoksa dijital tekniklere mi daha yakınsınız?

Stüdyoda nadiren maket yapıyorum, bunun yerine bir çalışmaya başlamadan önce neredeyse her zaman Blender'da dijital olarak kabaca 3D modellemesini yapıyorum. Bunu yapmak, eserlerin nihai oranlarını ve bağlantıların gerçekçi boyutlarını daha iyi görselleştirmemi sağlıyor. Bu aşama benim için süreç boyunca kafamda oluşturduğum imajın rasyonel ve gerçekçi olmasını sağlıyor. Sürdürülebilir, atık azaltıcı çağda, süreçte mümkün olduğunca az şeyi atmaya çalışmamız önemli. İşler unutulmuyor ve kötü düşünmenin bir sonucu olarak yarı yolda bir kenara atılmıyor. İşler, üzerinde düşünülmediği için yarı yolda unutulup bir kenara atılmıyor. Üretimi genellikle uyumadan önce, zihnim diğer tüm başıboş düşüncelerden arındığında düşünüyorum. Bu boş alanı, uzaydaki hayali şekilleri görselleştirme ve mozaikleme kabiliyeti açısından gerçekten eşsiz buluyorum. Bu biraz takım yıldızların haritasını çıkarmak gibi.
Analog ve dijital olana gelince; bazen beton veya seramik dökmek için 3D baskı kalıpları hazırlıyorum, plastik baskılı elemanlar için hizalamayı hazırlıyorum. Malzemeler arasındaki büzülme ve toleransları göz önünde bulundurmak çoğu zaman karmaşık olabiliyor, ancak bu zorluğun içinde yapım aşamasında çok fazla heyecan buluyorum. Bu şekilde dijital teknikler analogla birlikte çalışarak unsurların birbirine bağlanmasında bir uyum olmasını sağlıyor. Bu farklı formatların çağrıştırdığı kavramlar çoğu zaman eserin yansıttığı anlatıyı ifade ediyor. Daha geleneksel teknikler ve malzemeler genellikle daha eski bir anlatıyı temsil ederken, çağdaş dijital süreçler daha modern bir sesi temsil ediyor. Örneğin kazılarda çıkarılan pişmiş toprak genellikle Greko-Romen dönemine, şişe yeşili çini işçiliği ise Victoria dönemine gönderme yapıyor. 3D baskılı unsurların gerçekten de zamanın belirli bir anına bağlanabilmesini seviyorum. Bu fikir, eserlerin, maddi kültürün keşfi ve analizinde tutarlı bir uygulamadır. Sadece inovasyonla değil, trend ve modayla da ilgili. Bize zaman ve insanlar hakkında çok şey anlatır.

gentlemen of the backdoor

İlham almak için neler yapıyorsunuz? Bu alanda ya da farklı disiplinlerden merakla takip ettiğiniz isimler kimler?

Emma Scully Gallery'nin son 'Anti-Chairs' sergisi gerçekten en tutkulu olduğum bazı şeyleri yansıtıyordu. Disiplinlerarası tasarımcılar, tarihsel olarak seçkin bir ünlü bekçi profili tarafından tanımlanan bir tasarımda geleneksel bir arketip olarak sandalyeye meydan okuyarak "nesneleri maddi temeller olarak değil, politik katalizör olarak tasarlamaya" davet edildi. "Tasarımcının toplumdaki davranış kalıplarını şekillendirmedeki rolü" gerçekten çok önemliydi. V&A'daki 'Fashioning Masculinities' beni gözyaşlarına boğdu. Erkeklikle ilgili daha geniş bir toplumsal tartışmaya yol açtı ve pek çok güncel konuşmayla ilişki kurdu. Cinsiyet ikiliğini korumanın bir aracı olarak üniforma ve kıyafeti sorgulayarak, bu eski tartışmaya kapsam ve ortam sağlamak için bir araç olarak tasarımı aydınlattı. Güç ve teşhir üzerine düşünerek, gerçeklik ve güçlü mit üzerine gerçekten dokunaklı bir açıklama yaptı. Daha teknik bir bakış açısıyla, çalışmaları beni yönlendiren ve ilham veren birkaç sanatçı; Misha Kahn, Katie Stout, JessieReaves, Lionel Jadot, Kostas Lambridis, Messagewand, Mark Limbrissi... Bu materyaller arası ilişkinin, içinde yaşadığımız zamanı gerçekten yansıttığını hissettiren bir niteliği var. Süper bolluk, aşırı doygunluk, karmaşık karşılıklı ilişkiler ve karşılıklı bağlantılar çağı; eşit miktarda fiziksel madde aracılığıyla yansıtılan çok sayıda hacimde konuşuyor. Sanki pek çok enerji kaynağı ahenkli bir çarpışma içinde yerçekimine kapılmış gibi.


Gelecek için heyecanlı mısınız? Planlarınız neler?

Başımızı tasarımdaki hegemonik olandan başka yöne çevirme konusunda öğrencilerden gelen ilgi beni giderek daha fazla canlandırıyor. Bu profil çoğunlukla cis-heteroseksüel, beyaz ve erkek olarak tanımlanabilir. Bu çağdışı ve baskıcı biçimlendirme, marjinal grupların anlatılarının ve seslerinin duyulmamasını ve fark edilmemesini sağlayan sistematik bir silme ve bastırma mekanizması olarak çalışmıştır. Kapsayıcı bir tasarım sektörüne doğru bir büyümede, bu tür sistematik eşitsizliğe karşı bir eylem çağrısı kritik önem taşıyor. Bu fikirlere yanıt veren sanatçı ve tasarımcıların çalışmalarının bu alanda gelişmesini izlemek büyük bir zevk. Şu anda büyük bir araştırma projesi üzerinde çalışıyorum, hem tarihsel hem de güncel queer anlatıları belgelemeyi amaçlıyor -genellikle geleneksel 'tarihsel yöntem' için tekinsiz araştırma yöntemleri kullanıyor. Queer-erasüre karşı koymak ve tarih boyunca 'öteki' ve 'queer' ile ilgili baskı ve önyargı paradigmalarını açıklayan ve sonuçlandıran yönetici güçler hakkında daha fazla şey anlamak için çalışıyor. Nihayetinde, çeşitli anlatı unsurları ve tarihçelerden yola çıkan bir dizi fiziksel çalışmanın yer aldığı bir yayın haline getirilecek.


Commentaires


bottom of page