top of page

Mercado "Urbanscapes" Sergisi 2-13 Kasım'da Akaretler'de


Esk Reyn, Gamze Yalçın, Max on Duty

Mercado olarak hayata geçirdiğimiz Urbanscapes sergisi, Esk Reyn, Gamze Yalçın ve Max on Duty’i Artweeks kapsamında bir araya getiriyor. Şehrin dokusuna eklemlenen üretimleriyle dikkat çeken multidisipliner üç sokak sanatçısı, şehir kimliğine dair farklı odakları ilham alarak kurguladıkları eserlerle bulundukları alana ilişkin kendi çözümlemelerini ortaya koyuyor. Urbanscapes sergisini 2-13 Kasım tarihleri arasında Akaretler Sıraevler No:17 Kat:2’de ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.
Esk Reyn

Şehrin içinde yer alan formları sezgisel bir bakışla soyutlayarak üretim yapan Esk Reyn, şehir panoramasından aldığı kesitlere yakınlaşarak alternatif siluetler yaratıyor. Şehir yapısında tamamlanmayan dönüşüm hali sebebiyle bireylerin habitatı haline gelen kontrolsüz doku, sanatçının sokağa yaptığı resimlerin vurgusuyla birleşerek heykellerine görünümünü veriyor. Sanatçının şehirle ilgili deneyim ve sorgulamaların malzeme seçimine yön verdiği eserlerde en ufak yapı birimlerinde türeyen kompozisyonlarla şehir kütlesi konusunda yeni bir kurgu ortaya atılıyor.Gamze Yalçın

Biriktirdiği manzaralar ve renkler üzerinden yeni imajlar oluşturmak üzere pratiğini belirleyen Gamze Yalçın, şehrin merkezinden uzaklaşan bakışını doğa üzerinden temellendiriyor. Sanatçının üretimlerinde deneyimlediği alanlar ve bu alanların ona yansıttığı renkler, yarı soyut bir ifade içinde ferahlaşarak formunu buluyor. Coğrafya ile rüya alemi arasında bir bölgede haritalanarak oluşan yeni manzaralar, sanatçının renk arayışının bir sonucu olarak zamansızlık ve mekansızlıkla ifadesini buluyor.Max on Duty

Yaşadığı ve üretim yaptığı alana yaklaşımını hayvan çeşitliliği ve onların sahip olduğu eylem rutinleri üzerinden sürdüren Max on Duty, şehre yönelik görüsünü bu rutinlerin oluşturduğu sekanslarda buluyor. Sanatçı, atölyesinin merkez alındığı semtlerde gözlemlediği kuş cinslerinin kendi doğa ve durakları yerine aydınlatma elemanları, trafik ışıkları, uyarı tabelaları gibi şehir sistemin akışını sağlayan araçları koymalarını merceğine alıyor. Max on Duty’nin kuşların şehri deneyimleme biçimlerini konu alan eserleri; şehir, doğa ve canlıların uyumlanma hallerine yönelik bir inceleme yaratıyor.


Kamusal alanda ve büyük ölçekte ürettikleri projelerle şehri deneyimleme yöntemlerine ilişkin farklı üsluplarla ilerleyen Esk Reyn, Gamze Yalçın ve Max on Duty; Urbanscapes ile şehrin yapısına dair başlık ve ölçekleri içeriksel anlamda da çeşitlendirerek birleşimlerinde alternatif yaklaşımlar sunuyor.Comments


bottom of page