top of page

Sürdürülebilir Zihin, Contemporary İstanbul'da


Mercado kurucuları Yağız Genç & Tuna Mert ve yüksek mimar Begüm Aydınoğlu

Yaratıcı üretimler, dünya üzerinde onarılması güç izler bırakıyor. Dünyamız ise yaşadığımız iklim krizi karşısında yardım çağrısında bulunuyor. Tasarım ve sanat dünyası olarak bu çağrıya kulak verip krizin kaynağıyla yüzleşmenin şimdi tam zamanı. Dünyamıza iyi bakmak için yeni bir zihin yapısı geliştirmek ve yaratıcı üretime sürdürülebilir bir şekilde devam etmek mümkün mü?

Alternatif materyalleri ve yeni nesil tasarım pratiklerini bir araya getiren Sürdürülebilir Zihin enstalasyonu, bu sorunun cevabını bulmak için herkesi yüzleşmeye çağırıyor. Sürdürülebilir Zihin, dünyasına iyi bakanların yeni buluşma noktası Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM)’nin katkılarıyla yaşam buldu ve medya partneri olduğumuz Contemporary İstanbul'un 16. edisyonunda sergilendi.


Sürdürülebilir Zihin enstalasyonu

Parametrik desen, NASA’nın Alaska’daki Columbia Buzulu’nun eriyen buz oranı değişimini gösteren imaj sekansları kullanılarak Yüksek Mimar ve Hesaplamalı Tasarımcı Begüm Aydınoğlu tarafından Mercado işbirliğiyle tasarlandı. Bu desenler; 1987, 2003 ve 2018 yıllarını simgelemek üzere yumurta kabuğundan üretilen biyokompozit plakalar üzerine işlendi. 1987 yılına ait plaka en arkada, 2018 yılına ait plaka ise en önde olacak şekilde konumlandırıldı. Desenler arasındaki dramatik boşluk farkları iklim değişikliğinin sonucu olarak eriyen buz miktarını gözler önüne seriyor. Enstalasyonun en gerisinde yer alan plakadaki boşluklara dikkatli bakıldığında ise küresel iklim değişikliğinin temel nedeniyle bir yüzleşme anı yaşanıyor.Kommentare


bottom of page