top of page

Basılı Edisyon #7 Tanımsız Estetik


Estetik standartları her yeni çağın getirdiği ifade biçimleriyle yeni anlamlar kazandı. Bilim geliştikçe güzelliği nicel olarak ölçme dürtüsü de gelişti; estetiği oranlarda, matematik formüllerinde aradık. Yapay zekadaki son gelişmeler; görsel sanatlar, müzik, hatta edebiyat gibi insanın yaratıcı ifade alanlarındaki estetik algısının değişmesinde önemli rol oynadı. Bolluk ve bereketi sembolize eden Kibele’nin yuvarlak hatlarından yapay zekada üretilen akışkan formlara uzanan bir “güzellik algısı” yolculuğuna şahit olduk.


Estetik tanımının yüzyıllar içindeki değişimini masaya yatırırken, bu kavramın kalıtsal ve sosyo-çevresel faktörlerden etkilenen çok faktörlü bir olgu olduğu gerçeğini hatırlamamız önemli. Bireysel algı ve kültürel geçmiş neyi “güzel” bulduğumuzu etkiler. Bu durumu etkileşimde bulunduğumuz her şeyden, özellikle de son dönemde sosyal medyadan etkilenen ve sürekli güncellenen dinamik bir sistem olarak düşünebiliriz. Peki bu sistem içerisinde algılarımızın kontrolü ne kadar bizde? Kendi estetik ölçütlerimizi “bilinçli” bir şekilde yaratabilir miyiz?


Bu sayıda üzerine düşündüğümüz en önemli sorulardan birisi güzellik algısının gelecekte nasıl şekilleneceği. Politik ve sosyo-kültürel dinamiklere bağlı olan güzellik sektörü, pandemi sonrası büyük değişimlere sahne oldu. Güzellik trendlerinin ve ideallerinin değişmesi yüzyıllar alırken, dünyanın dijitalleşmesi ve küreselleşmesiyle çok fazla yeni fikir ve bakış açısına hızla maruz kaldık. Bu durum güzellik kavramının ne olduğunu sorgulamamıza ve yeniden tanımlamamıza ön ayak oldu.


Güzelliğin salt görünüm değil kendini ifade etme ve etkileşime girme biçimi olarak yeniden anlam kazandığı; yaş, beden ve cinsiyet konusundaki tabuların yıkıldığı, Instagram ve Tiktok filtrelerinin gerçeklik algısıyla oynadığı, öngörülen estetiğin aksine cüretkar ve grotesk güzellik hareketlerinin ana akıma taşındığı yeni bir çağı yaşıyoruz. “Tanımsız Estetik”, alternatif ifade biçimlerinin geleneksel güzellik algısını nasıl yıktığını farklı disiplinlerin perspektifinden masaya yatırıyor; estetiğe bakışı kimlik, sanat ve teknoloji ekseninde yeniden tanımlıyor.


192 sayfalık Tanımsız Estetik edisyonumuzu şimdi satın alabilirsiniz.
Comments


bottom of page