top of page

LOKAL: Rene Ahşap

Rene Ahşap markasının kurucusu Selda Bayraktar ile ekolojik oyuncak bebek markası hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdik.Markanın hikayesi nedir?

Rene Ahşap, ismini ve ilkelerini sürrealist ressam Rene Magritte’den alır.
Her oyuncak kendine özgü görme biçimleri barındırır. Oyuncakların tamamlanmamış yüz ve gövdeleri, yeni algı biçimlerinin keşfi üzerine gizemlerle doludur. Böylece çocukların hayal gücünün gelişmesi için sınırsız ortamlar hazırlar.
Çocuk, eline aldığı bebeği zihnindeki ifadelerle bütünleştirip yeniden yorumlar. Farklı duygu durumları yaratarak ya da tespit ederek geleneksel görme biçimlerini deforme eder. Düşsel, sezgisel yetileri sanat ve oyun yoluyla desteklenir. Rene Magritte tespiti ile sadece ‘’Bu bir bebek değildir.’’.


 

Rene Ahşap bebekler, sadelik ilkesine dayanır ve çocuklar üzerinde olumsuz duygular uyandıracak fazlalıkları taşımazlar.


 

Markanın tasarım dilinden bahseder misin?

Rene Ahşap’ta oyuncaklar, oyun ve sanat ile ilişkilendirilmiştir. Bu yolla sanat, oyuna konu edilirken, oyunun sanata dönüşmesi ilkesine dayanır.
Özellikle okul öncesi dönemde çocukların en değerli öğrenme öğeleri oyun ve oyuncaktır. Çocukların doğal gelişimini desteklemesi açısından temel malzeme, sürdürülebilir masif ahşap belirlenmiştir. Böylece doğal doku ve akademik altyapı birleşerek, çocuk ve oyuncak arasında güçlü ve doğru bir kanaldan bağ kurulmasına ortam hazırlar. Rene Ahşap bebekler sadelik ilkesine dayanır ve çocuklar üzerinde olumsuz duygular uyandıracak fazlalıkları taşımazlar.

Markanın gelecek planlarında neler var?

Geleneksel oyuncakları sanatla birleştirerek yeniden yorumlamak ve üretimini sağlamak. Aynı zamanda ülkemizdeki Türk ressamları daha tanınır hale getirmek.


Comments


bottom of page