top of page

Fantastik Akıllı Telefonlar SergisiMilano Tasarım Haftası kapsamında ECAL (École Cantonale D'art De Lausanne) Medya ve Etkileşimli Tasarım öğrencileri, sıra dışı bir sergiyi tasarımseverlerle buluşturdu. Fantastic Smartphones sergisi, akıllı telefonlarla olan ilişkimizi ve bunların günlük davranışlarımızı etkileme biçimlerini ele alan bir dizi çarpıcı enstalasyon sundu.


Fantastik Akıllı Telefonlar, alternatif aksesuarlar, etkileşimli kurulumlar ve makine performansları ile bu cihazların kullanımıyla ilgili aşırılıkları vurgulayan ilgi çekici bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Akıllı telefonlara bağımlı hale gelen insanoğluna eleştirel bir bakış getiren sergi, başlangıçta bir uzantı olarak algılanan bu nesnenin bir haz kaynağı mı yoksa bir yabancılaşma kaynağı mı olduğu sorusunun yanıtını bir dizi enstalasyonla arıyor.Adam & Eve

Adam & Eve

Adem ve Havva enstalasyonu, İncil’e göre Erkek ve Kadının yaratılışını konu alan ünlü hikayenin bir bölümünü günümüz iletişim yöntemi akıllı telefonlarla ele alan bir performans. Üç dikey ekran, Tanrı, Havva ve Yılanın orijinal günahın doğuşu sırasında yapmış olabileceği tartışmaları sahneliyor. Zamanımıza aktarılan üç kahraman, bir anlık sohbet uygulaması aracılığıyla diyalog kuruyor. Her ekran, kahramanlardan birinin akıllı telefon görünümünü temsil ederek devam eden tartışmalarını takip etmemizi sağlıyor. Bu çoklu görünüm yerleştirmesi, ana konusu Havva'nın yasak meyveyi tadarak Cennet Bahçesi'nin kuralını çiğnemesi olan üç kahramanı birbirine bağlayan olay örgüsünü güncel bir iletişim diliyle sunuyor. Bu tablo bizi mevcut iletişim sistemlerinin nasıl kullanıldığı ve bunlardan kaynaklanabilecek sapmalar üzerinde düşünmeye sevk ediyor.


Proje: ECAL/Nora Fatehi, Michael Pica, Jorge Reis 

In the Cloud

In the Cloud

Gönderdiğimiz tüm mesajlar ve gerçekleştirdiğimiz tüm dijital iletişim, uzak sunucular sayesinde mümkündür. Fiziksel olarak nerede olduklarını gerçekten bilmediğimiz için görünmez ve önemsiz görünürler. Bu sunuculara genellikle “bulut” denmesinin nedeni de tam olarak budur. Herkes tarafından bilinen bir nesne olmasına rağmen erişilemez bu özel “bulut”, hakkında çok az şey bildiğimiz soyut bir nesne-yerdir. Akıllı telefonumuz, onunla etkileşime girmemizi sağlayan arayüz olduğu için, aslında bu iletişimde merkezi unsur haline geliyor. Bilgi göndermek ve almak için “buluta” ihtiyacımız var. Bu durumdan yola çıkan In the Cloud enstalasyonu, telefonunuzu fiziksel olarak bu sanal yere göndererek orada neler olduğunu keşfetmenizi sağlar. Robotik bir kola bağlanan akıllı telefon, içinde ne olabileceğine dair görsel bir alegori keşfedeceği yapay bir buluta taşınır.


Proje: ECAL/Nora Fatehi, Souhaïb Ghanmi, Dorian Jovanovic, Michael Pica, Malik Sobgoui


 


Automač

Dijital dünya artık hayatımızın vazgeçilmezi ve en mahrem anlarımıza dahi tanıklık ediyor. Tinder gibi flört uygulamalarının demokratikleşmesi, sosyal etkileşimlerimizi kökten değiştirdi. Basit bir mekanizma etrafında inşa edilen Tinder, flört etme eylemini tek bir kaydırma işlemine indirger. Parmağın bu sağa veya sola kaydırılması, ortaya çıkan bir profile ilgimizi veya ilgisizliğimizi göstermeye yeter. Bu hareket tekrar tekrar yapıldığında tamamen mekanik hale gelebilir ve anlamını yitirebilir. Adından da anlaşılacağı gibi, Automač, Tinder'da maksimum sayıda potansiyel insanla otomatik olarak eşleşmemizi sağlayan bir cihazdır. Automač, bir akıllı telefon tutucu, ekranı gözlemleyen bir kamera ve akıllı telefon ekranında kaydırmak için dönen bir mekanizmadan oluşur. Bir ekran arayüzü aracılığıyla kullanıcı, seçim kriterlerini seçme olanağına sahiptir. Automač, bu süreci otomatikleştirerek ve bir makineye devrederek, minimum sürede maksimum miktarda eşleşme elde etmek için kendisini en uygun makine olarak konumlandırır. Bu önyargı aynı zamanda bu tür bir uygulamanın neden olduğu aşırılıkları da vurgulamaktadır. Bir profil biçiminde kategorize edilen ve standartlaştırılan bireyler, yalnızca biçimsel nitelikleriyle değerlendirilen tüketici ürünleri statüsüne indirgenir.


Project by ECAL/Antoine Barras, Guillaume Giraud


 


Selfie Robot

Akıllı telefonların ön tarafında kameraların ortaya çıkmasından bu yana, selfie hayatımızda sıradan bir eylem haline geldi. Hem narsist bir jest hem de sanatsal bir eylem olan selfie, temsil kavramını sorgular ve otoportre geleneğini yeniden icat eder. Son yıllarda özçekim pratiği, kullanımı artık popüler kültürün bir parçası olan selfie çubuğunun demokratikleşmesiyle güçlendi. Herhangi bir turistik noktada, mükemmel fotoğraf için mükemmel konumu ve açıyı bulmaya çalışan insanları izlemek bazen ilginç olabilir. Ama ya bir robot bir selfie çubuğunu tutarsa? Selfie Robot, bir akıllı telefon ile donatılmış robotik bir kol ve farklı yüz filtreleriyle kendi fotoğrafını çeken bir selfie çubuğuna sahip bir makine performansıdır. Bu robotun mükemmel özçekimi ararken büküldüğünü görmek rahatsız edici olduğu kadar eğlenceli de. Bir bakıma bizleri, kendi davranışlarımızın uyumsuzluğunun izleyicileri haline getiriyor.


Proje: ECAL/Basil Dénéréaz, Sébastien Galera Larios, Rayane Jemaa, Ignacio Pérez
 

Kinetic Scroll

Kinetic Scroll

Kinetic Scroll, durmadan ekran kaydırması sağlayan mekanizmalarla donatılmış bir akıllı telefon matrisidir. Enstalasyonda yer alan duvar, bazen saatlerce gezindiğimiz sosyal ağ sayfalarını yansıtıyor. Bu hareketli ekran seti, çağdaş kalabalıkların hep birlikte hareket ettiğini gösteren mecazi bir kareografi sunuyor. Sonsuza dek kaydırma, ama ne için? Görülmesi gereken, ancak on görüntü sonra hatırlanmayacak bir görüntüyü kaçırma korkusuyla kaydırma. Neye ulaşmayı umarız ya da neyden kaçmayı umarız? Düzenli ritmiyle bu zamansız kinetik yerleştirme, günümüzün arayüzlerini simgeleyen sürekli görüntü akışı gibi dikkatleri hipnotize etmeyi ve yakalamayı amaçlıyor.


Proje: ECAL/Pablo Bellon, Kylan Luginbühl, Yaël SidlerKaynak: Filip Visnjic - Creative Applications Net

bottom of page