top of page

DİYALOG: Shinuk Suh | Multidisipliner Tasarımcı


Man(u)fractured #2

İnsan kimliğini ele alan üretim pratiğinde heykeller, kinetik enstalasyonlar ve çizgi film imgeleri ile çalışan multidisipliner tasarımcı Shinuk Suh ile çalışmaları ve üretim pratiği üzerine sohbet ettik.


Shinuk Suh kimdir? Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Seul'de doğup büyüdüm ve 25 yaşıma kadar burada yaşadım. 2013 yılında güzel sanatlar okumak için Londra'ya geldim. Nedensellik ve birey ile toplumsal sistem arasındaki ilişkiye olan ilgim, beni dünyanın dört bir yanında meydana gelen sosyal olayları gözlemlemeye, analiz etmeye ve bunları heykel olarak görselleştirmeye yöneltti. Özellikle, çalışmalarıma hareket kazandırarak nedenselliği yapısal olarak tasvir etmeye çalışıyorum.

Pratiği, yetişme ve büyüme sürecinden büyük ölçüde etkilenen bir anlatıya sahip bir sanatçı olarak Güney Kore'de ailenin, kilisenin, okulun ve ordunun size aşıladığı ideolojinin sanatınıza olan yansımaları neler?

Çalışmalarım aracılığıyla tüm sosyal sistemi yapısal olarak aydınlatmayı umuyorum. Çalışmalarımın mikro perspektifini makro araştırmalarla buluyorum, çünkü bu tür ayrıntıları gözlemleyerek belirli bir konunun kapsamını genişletmekten keyif alıyorum. Kapsamını genişletmek için belirli konuların ayrıntılarını derinlemesine araştıran çalışmalarım, çalışmalarıma mikro bir perspektif uygulamak için makro araştırmalarla başlıyor. Kendimi ve toplumla olan ilişkimi analiz etmek araştırmalarımın önemli bir parçası. Araştırma, çalışmalarımı etkileyen ideolojileri hatırlatan imgeleri veya sembolleri metaforik olarak yansıtarak görsellerin oluşturulmasına yol açıyor. Bu imge ve sembolleri birbirinin üzerine bindirilecek ayrıntılar olarak ele almak, tekil bir yapının oluşmasına yol açıyor. Bu ideolojiler, mekanın atmosferini bilgilendirmenin yanı sıra bir bütün olarak çalışmayı sembolize etmek için birleşen unsurlar haline geliyor.


Çalışmalarınızda sıklıkla karikatürize edilmiş insan figürleri görüyoruz. Figürlerinize eklediğiniz detaylar veya çarpıtmalar, toplumun bireyler üzerindeki baskısını veya ideolojik etkileri nasıl yansıtıyor ve karikatürize edilmiş figürlerle çalışırken, hangi duygusal veya sembolik mesajları iletmeyi amaçlıyorsunuz?

Sanatsal yaklaşımım, alternatif formlar yaratmak için orijinal şekli yeniden keşfetmeyi ve manipüle etmeyi içeriyor. Belirli formları abartmak ve yapı bozumuna uğratmak, onları daha detaylı ve derinlemesine keşfetmek için bir temel oluşturuyor. Bu yaklaşım sayesinde, izleyiciye dramatik beden çarpıklığını ifade etmenin neden olduğu dış faktörleri ve psikolojik durumları çıkarması için görsel ipuçları sağlıyorum. Dahası, bu ipuçları dolaylı olarak ideolojinin nasıl işlediğini de ortaya koyuyor.

 

“Pratiğimde beden, bireyin çeşitli toplumlara ve tarihlere nüfuz etmiş hafızası için bir araç olarak bireyi simgeleyen bir nesne olarak hizmet ediyor.”

 

Bize üretim sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Analog mu yoksa dijital tekniklere mi daha yakınsınız?Çalışmalarınızda farklı malzemelerle çalışmanın zorlayıcı ve heyecan verici yönleri neler?

Fikirlerimin çoğu sanatsal bağlamımı genişletme sürecinden kaynaklanıyor. Çeşitli referanslardan ilham alarak bunları basit bir eskiz aracılığıyla görsel bir dil olarak sunmak. Fikirlerimi manipüle etmek ve üretim için hayata geçirmek üzere CAD kullanıyorum. Çalışmalarımın yapısal nitelikleri nedeniyle, projelerdeki zamanımın çoğu fizibilite ve üretim için harcanıyor. Yani sorunuza cevap olarak, hem dijital hem de analog teknikler sürecimde eşit faktörlerdir.


İşlerimin ortaya çıkması için farklı malzemelerin kullanıldığı çeşitli üretim yöntemlerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi gerekiyor. Daha önce tüm üretimi kendim yapıyordum. Ancak, yeni malzemeler ve süreçler keşfetmek için farklı alanlardaki uzmanlarla iş birliği yapıyor, gelecekteki çalışmalarım için bilgi birikimi oluşturuyorum. Belirli işlerin üretiminde kendimi daha çok bir yönetmen rolünde görüyorum, bu nedenle güvenilir profesyonellerle çalışmak sürecimin önemli bir parçası haline geldi. Kullandığım malzeme yelpazesini genişletmek, çeşitli alanlardan uzmanlarla tanışma fırsatlarını da beraberinde getirdi. İçgörü oluşturmak ve nasıl kullanılabileceklerini keşfetmek için malzemeleri ve sınırlarını anlamaya çok zaman harcanıyor. Tutarlı iletişim ve fabrika ziyaretleri çalışmalarımın olumlu gelişimi için çok değerli.

Tasarım süreci ve çıkan ürün bazında bugüne kadar sizi en çok heyecanlandıran çalışmanız hangisiydi?

Londra'daki son kişisel sergim için üretilen çalışmanın süreci benim için özellikle ilginçti. İlk kez, tüm tasarımı oluşturmak için tamamen 3D yazılım kullandım ve yolculuk boyunca çok şey öğrendim. Yazılımın temel işleyişi şaşırtıcı bir şekilde evrenin kompozisyon mantığının daha derin bir şekilde anlaşılması hissini uyandırdı. Geçmişte çalışmalarımı stüdyomdaki 3D yazıcılarda kendim üretmiştim. Ancak bu proje için, geniş yatak formatlı yazıcılardan yararlanmak üzere profesyonel bir 3D baskı şirketi kullanmak gerekti. 3D yazıcıların mevcut teknolojik yeteneklerini görmek ve anlamak benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Büyük gövde, parlak akışkan yüzeyleri oluşturmak için birbirine yapıştırılan, kesilen, cilalanan ve boyanan birkaç 3D baskılı parçadan oluşturuldu. Süreç zorlu olsa da nihai sonuç beklediğimden çok daha güzeldi.Bize biraz çalışmalarınızın arkasındaki ilham kaynaklarından bahsedebilir misiniz? Bu alanda ya da farklı disiplinlerde çalışmalarını merakla takip ettiğiniz isimler kimler?

Çalışmalarımın arkasındaki ilham kaynağı çok çeşitli alanlardaki makale ve videolardan oluşuyor. Önyargılardan kaçınmak ve her türlü kaynaktan gelebilecek bilgi ve içgörülere açık olmak mesleğimin önemli bir parçası. Bu nedenle haber sitelerini ve YouTube'u kullanmaktan keyif alıyorum. Doğrudan buralarda bulunabilecek sonsuz ilham kaynağı var. En çok beğendiğim ve bana da ilham veren sanatçı Erwin Wurm. Sıradan nesnelerin, bedenlerin ve durumların mevcut biçimlerini çalışmalarına dönüştürüyor. Dönüşümlerin doğasında var olan sembolizmi yok ederek çeşitli sosyal eleştirileri inceliyor ve deniyor. Eserlerinde dönüşümü ve yarattığı yıkımı ifade ediş biçiminde ortaya çıkan komik unsurlardan ilham aldım ve gösterdiği komik jestlerin her zaman çok rafine ve yeni olduğunu düşündüm. Ayrıca ortaya koyduğu heykel kavramı da bir heykeltıraş olarak beni çok düşündürüyor.

Gelecek için heyecanlı mısınız? Planlarınızda neler var?

Geleceği hayal etmek her zaman heyecan vericidir. Bir sanatçı olarak yeni eserler sunmak zorunda olmak bir yüktür. Ancak bu baskı benim için bir motivasyon kaynağı, böylece hayal ettiğim yeni işleri sunabiliyorum! Sergilerin çoğu önümüzdeki yıl Kore'de düzenlenecek. Çoğunlukla Avrupa'da çalıştığım için Güney Kore'de sadece bir kez sergi açtım. Eski arkadaşlarım ve ailem çalışmalarımı şahsen nadiren gördü, muhtemelen bu yüzden Londra'daki diğer sergilere hazırlanırken daha gerginim. Ancak aynı zamanda Seul'de yeni işler üreteceğim için çok heyecanlıyım ve bunun getireceği yeni deneyimleri dört gözle bekliyorum. Kore'de üretim Birleşik Krallık'a kıyasla daha yaygın ve kolay erişilebilir olduğu için gelecek yıl çalışmalarımı yeni ve heyecan verici ortamlarda geliştirebileceğim.


bottom of page