top of page

Alexandra Pirici'nin Koreografik Manzarası Hamburger Bahnhof'ta


Fotoğraflar: Audemars Piguet Contemporary

Sanatçı ve koreograf Alexandra Pirici, Berlin'deki Hamburger Bahnhof'un tarihi salonunu canlı aksiyon performansı ve mekana özgü bir enstalasyona çeviriyor. Pirici, Attune ile Bahnhof'un merkez salonunu, sanatçıların kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar arasında hareket ettiği ve şarkı söylediği, karmaşık yapıların ortaya çıkışını araştıran canlı bir manzaraya dönüştürüyor. Sanatçı, izleyicileri hem organik hem de inorganik, kendi kendini yapılandıran maddenin mucizesini ve zekasını tanımaya ve canlı dünyamızın gerçekliğini takdir etmeye davet ediyor. 

 

Önceki çalışmalarında canlı eylem ve insan bedeniyle ilgilenen Pirici, şimdi de diğer malzeme konfigürasyonlarının ve yapıların nasıl "yaşam benzeri" bir şekilde performans gösterdiğini ve davrandığını araştırıyor. Bu şekilde Attune, canlı ile cansız arasında "atıl" madde ile biyolojik madde arasında bir sürekliliği somutlaştırıyor.Pirici, tarihi salon içinde canlı bir hayali manzara yaratıyor. Aktif heykelsi unsurları canlı performans ve kendi koreografi ve kompozisyonundan oluşan çok sesli müzik parçalarıyla iç içe geçiriyor. Paslanmaz çelikten asma benzeri bir heykel, şekil değiştiren bir kum tepesi, spiral bir platform, bitkiler, mineral oluşumlar ve kimyasal bahçeler gibi diğer unsurlar, izleyicileri kendi kendini organize eden süreçler ve örüntülerin mucizesiyle yüz yüze getiriyor. Bunlar yalnızca deneyimsel dünyayı tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşamın ve evrimin ortaya çıkışına dair bir içgörü de sunuyor. 


 

“Attune, diğer yaşam formlarıyla olan ilişkimizi ve diğer vücut bulma biçimlerine yaklaşma olasılığını keşfetmeye yönelik süregelen bir ilgiden kaynaklanıyor. Şimdi ise cansız maddi konfigürasyonları ve onların performatifliğini de içerecek şekilde genişliyor. Bu sürekliliği, sergi mekânında birkaç ay yaşayacak olan bu hayali manzara aracılığıyla kutlamayı umuyorum.”

 

 Sanatçının uzun süreli iş birlikçisi Andrei Dinu ile birlikte tasarladığı bu arkaik ve fütüristik ortamda, kimyasal reaksiyonlar, mineral oluşumları ve fiziksel fenomenler, canlı ve cansız madde arasındaki sürekliliğin tanınması ve kutlanması için canlı bedenlerle birlikte performans sergiliyor. Bu aktörler birlikte, hem canlı hem de cansız maddede atomların, moleküllerin ve hücrelerin rastgele davranışlarından istikrarlı yapıların nasıl ortaya çıktığını gösteriyor.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page