top of page
Tanımsız Estetik - Dijital Edisyon #7
  • Tanımsız Estetik - Dijital Edisyon #7

    Güzelliğin salt görünüm değil kendini ifade etme ve etkileşime girme biçimi olarak yeniden anlam kazandığı; yaş, beden ve cinsiyet konusundaki tabuların yıkıldığı, Instagram ve Tiktok filtrelerinin gerçeklik algısıyla oynadığı, öngörülen estetiğin aksine cüretkar ve grotesk güzellik hareketlerinin ana akıma taşındığı yeni bir çağı yaşıyoruz. “Tanımsız Estetik”, alternatif ifade biçimlerinin geleneksel güzellik algısını nasıl yıktığını farklı disiplinlerin perspektifinden masaya yatırıyor; estetiğe bakışı kimlik, sanat ve teknoloji ekseninde yeniden tanımlıyor.

      30,00₺Fiyat
      bottom of page