top of page

Melania Toma | Multidisipliner SanatçıResim, heykel ve tekstil sanatı arasındaki ilişkiyi atık malzemelerle yeniden yorumlayan multidisipliner sanatçı Melania Toma ile sohbet ettik.


Melania Toma kimdir, kendini tanıtmak ister misin?

Kuzey İtalya'da büyüdüm ve şu anda Londra'da yaşıyorum. Son zamanlarda kolektif iyileşme ve iyileşme kavramları etrafında yeni bir tekstil üretimine odaklanıyorum. Hayalet-hibrit yaratıklar olarak tasarladığım heykellerim, sosyal-çevresel bağlamla ve ruhların görünmeyen alemiyle derinden bağlantılı olan insan sonrası yaratıklar öneren biyotıbbın bölünmelerini sorguluyor.

 

Eserlerim, hayatlarımızın karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olduğu ve çevremizin hızla değiştiği bir dünyayı keşfetmek için kolektif bir eyleme dönüşen sembollerle dolu yeni bir görsel semantik öneriyor.


 


Toplumsal cinsiyet, güç hiyerarşileri ve ekolojik bozulmanın tarihsel olarak kesişen ağları içinde anlatısal öznelliği keşfetmeye odaklanan sanat pratiğini nasıl tanımlarsın?

Resim, heykel ve tekstil sanatı dünyası arasındaki ilişki aracılığıyla, melezlik ve insan-insan olmayan etkileşimleri kavramları etrafında araştırma yapıyorum. Bu kesişimsel analizler, dişil kavramlar, ev içi yapılar ve benliğin dönüştürücü gücü gibi genellikle daha az görünür olan 'özsel' ölçekleri içeriyor.
Yeni varlıklardan, yeni türlerden, dekolonizasyon sürecinin çocuklarından oluşan bir eser bütünü yaratarak, bu karmaşık ve olumsal ilişkiler üzerine bir araştırma başlatıyorum. Bir pratik olarak koleksiyonculuk temasını öne çıkaran bir araştırma aracılığıyla, sömürgeci ideolojilerin ve bunlarla zorunlu olarak bağlantılı olan anlatıların palimpsestini inceliyorum. Pratiğim sadece tek bir coğrafi yer ve kültüre değil, aynı zamanda tedavi kavramı etrafındaki birbirine bağlı kolektif sürece de dayanıyor. Eserlerim, hayatlarımızın karmaşık bir şekilde birbirine bağlı olduğu ve çevremizin hızla değiştiği bir dünyayı keşfetmek için kolektif bir eyleme dönüşen sembollerle dolu yeni bir görsel semantik öneriyor.
Bu, duygusal enerji kavramının keşfiyle bağlantılıdır. Kendi duygusal enerjileri tarafından içi boşaltılan tüm kavramları sorguluyorum. Böylece, içlerindeki en derin anlamı boşaltarak, artık onlara tepki vermiyoruz ve artık bizi derinden etkilemiyorlar.
Dönüştürücü gücü “biz” ve “ben” arasındaki sınırları aşan, yeni ekolojik tahayyüller ve içsel veya "evsel" mekan anlayışları üreten ve parçalanmış ve kopmuş bir benliğin geri kazanılmasına yönelik bir kurtuluş ayini öneren dönüştürücü/geçiş nesnesi olarak hizmet eden işler yaratmak istiyorum.

From the Rattle

Dominic Beattie ile birlikte gerçekleştirdiğiniz "From the Rattle" adlı sergin büyük ilgi gördü. Bu serginin hikâyesini senden dinlemek isteriz.

"From the Rattle" her zaman kalbimde taşıyacağım bir sergi. İlk başta, Beattie'nin sanatı renk ve desen açısından zengin olduğu ve benimki de öyle olduğu için karmaşık bir diyalog olacağını düşündüm. Ancak tüm bu desenleri ve renkleri bir araya getirdiğimizde büyülü oldu, birbirlerini oldukça iyi tamamlayabildiler.
Başlık, çıngırak sesinin yarattığı içsellik ve trans haline bir gönderme. Çıngırağın sesi törenlerin ya da karşılaşmaların başlangıcını işaret eder. Yeni, ham, elemental ve potansiyel bir alanda yaşamak için bir cevaptır. Bu sergi için üretilen yeni işler, galeride yaşayan formlar arasında bir sohbet başlatıyor; bu atavik ritme cevap vermenin ve içinde yaşayabileceğimiz ya da yaşamamız gereken dünyaları araştırmanın samimi yollarını öneriyor. Pratiğimizdeki işaretlerin güçlü fizikselliği, yeni yerellikler ve mevcudiyet araçları inşa etme arzusuna hitap ediyor; insan-insan olmayan etkileşimlerle dolu ekolojik, teknolojik gerçeklikler.


Çalışmalarında farklı malzemelerle çalışmanın zorlayıcı ve heyecan verici yönleri neler?

Şu anda pratiğim büyük ölçüde tekstil malzemeleri ve doğal liflerin kullanımına odaklanmış durumda. Bir bütünlüğü temsil ettikleri ve diğer malzeme bileşenleri arasında güçlü bir diyalog oluşturabildikleri için bu malzemelerle ilgileniyorum. Atık nesnelerin, organik ve inorganik maddelerin toplanması, seçilmesi ve yeniden bir araya getirilmesi işlerimin işleyiş araçları ve hibrit olan pratiğim bu gerçeklikleri diyaloğa sokuyor.
İşlerim için seçtiğim malzemelerle içgüdüsel bir ilişkim var. Bunlar çoğunlukla toplanmış malzemeler. Bu nesneler tarafından işletilen seyahat-yolculuk boyutu esastır. Atık nesneleri toplamak ve onlara başka bir bağlamda ikinci bir hayat sunmak benim için önemli bir süreç. Bir araya getirildiklerinde, yeni evsellik yapılarının yaratılabileceği yeni zihinsel mekanlar oluşturuyorlar. Pratiğime, yün, kil, pişmiş toprak, kum ve doğal pigmentler gibi hammaddelerin yağlı boya, beton ve hayvan vücut parçaları ile karşılaşmasından ortaya çıkan bu ortam kombinasyonunun kullanımı yön veriyor.
Bazen keşfedilen malzemeler, diyalog başlamadan önce stüdyoda uzun süre kalma eğiliminde. Bu diyaloğu başlatan şey aralarındaki temas. Onları stüdyoya getirdiğimde kullanmak için acele etmiyorum. Onlara birikmeleri ve çok farklı olanlarla temas halinde olmaları için zaman vermeyi seviyorum. Bir süre sonra konuşmaya başlıyorlar. Yeni bir topluluk alanı yaratıyorlar.

WIRHINA (II)

İlham almak için neler yapıyorsun? Bu alanda ya da farklı disiplinlerden merakla takip ettiğin isimler kimler?


İnsanlığın her yerdeki gelişimine takıntılıyım, bu yüzden seyahat etmek benim için ana ilham kaynağı. Özellikle insanların kullandıkları aletler, doğum ve ölümle olan ilişkileri, kutsal ritüelleri ve tüm zanaatları. Sürekli hareket, sürekli ilham almamı sağlıyor ve bana dünyadaki yolculuğumuzun sürekli dönüşümle bağlantılı olduğunu hatırlatıyor. Son tekstil üretimimin Donna Haraway'in "Children of Compost" kavramına çok yakın olduğunu düşünüyorum. Onun üretimi benim için büyük bir ilham kaynağı. Ayrıca Cecilia Vicuna'nın And medeniyetine ilişkin tekstil imgelemine ve Magdalena Abakanowicz'in heykellerine de çok baktım.


Gelecek için heyecanlı mısın, planların neler?

Bu ayın sonunda Meksika, Puerto Escondido'daki Casa Wabi'de bir rezidans programına başlayacağım. Orada, Lagon de Cachagua ve Villa de Tututepec bölgesindeki topluluklar içinde çalışmayı ve atılmış balıkçı yuvalarını kullanarak kolektif bir dokuma projesi geliştirmeyi planlıyorum. El Zapotalito, farklı açılardan çok karmaşık olan Parque National Lagunas de Chacahua'nın bağlamını yansıtmakta: afro, mixtecos ve chatino köklerinin güçlü varlığı nedeniyle kültürel olarak ve yüksek marjinalleşme düzeyi ve ayrıca lagünü çevreleyen kırılgan ekosistem nedeniyle sosyal olarak. Bu bağlamda, topluluklar maçoluk, mestizaje, çevresel ırkçılık, balıkçılık ve kadın örgütleri gibi daha geniş ulusal Meksika bağlamıyla bağlantılı temaları ele alma fırsatı veren mikrokozmoslardır.

’‘Alfabeto I’, 2023

Comments


bottom of page