S T U D I O

Studio Mercado'da taze ilhamı tasarıma dönüştürüyoruz.

Danışmanlık, tasarım ve içerikten oluşan bütünsel bir yaratıcı paket sunuyoruz.

Projelerimizde sınırlar içinde olanı yeniden keşfetmeyi değil, sınırların ötesine geçmeyi hedefliyor ve multi-disipliner bir tasarım yaklaşımı benimsiyoruz.

Mercado Branding D.png
Kare Dergi İç.jpg
Insta Mockup 1.jpg
Kare Dergi İç 2.jpg