top of page

Bir Sanat Materyali Olarak Hücre Dokusu Kütlesi: Primordium


36 Points #09

Medya sanatçısı Sage Jenson’ın web tabanlı çalışmalarını içeren ve symbios.wiki küratörlüğünde hazırlanan Primordium sergisi, izleyiciyi hayali bir geleceğin sürekli yayılmasıyla hipnotize eden benzersiz bir deneyime davet ediyor.


Primordium, gelişiminin en erken aşamalarında olan bir organ ve potansiyelle dolu bir hücre dokusu kütlesi. Sergideki eserlerin her birinde çevrelerini değiştirebilen, algılayabilen ve gezinebilen tanecikler yer alıyor. Çevre ise tanecikler için hem bir sahne hem de mesaj panosu görevi görüyor. Parçalardaki tüm şekiller ve desenler, zengin bir parametre alanı içinde ortaya çıkan davranışların birer ürünü. Bir anlamda taneciklerin davranışı, çevrenin mevcut durumuna bir tepki olarak görülebilir.Sanatçı Sage Jenson ise Primordium’u “arzunun eşiğindeki malzeme” olarak tanımlıyor. Jenson sanatına, “Gerçekleri inşa etmekle ilgilenen bir sanatçıyım. Araştırmalarım biyolojik hesaplama ve dokunsal etkileşimi içeriyor. Etkileşimli görsel ve işitsel sistemler kuruyorum, daha sonra bunların üzerine dijital ve fiziksel varlıklar yerleştiriyorum” sözleriyle açıklık getiriyor. "Basit bir parçacık sisteminden, bir dansçının çok boyutlu hareketine kadar gerçek dünya olaylarını yorumlamak için teknolojiyi kullanıyorum. Süreç fotoğraftakine benziyor: yakala ve geliştir. Benim çıkış noktam bu fenomenlerin uzaysal ve kinetik unsurları. Bu bilgiyi bilgisayarda temsil etmek için fizik modelleri ve sensörler kullanıyorum; ardından kaynak materyalini dijital olarak nihai bir ürüne dönüştürüyorum."Comments


bottom of page