top of page

FLEX, Doğal Malzemelerin Robotik Fabrikasyonla Yeni Potansiyellerini Keşfediyor


Fotoğraflar: Samanta Martinez

Rattan kamışların robotik olarak demetlenmesi ve bükülmesi yoluyla aktif bükülmenin potansiyellerini araştırıran FLEX projesinin direktörü Dr. Elif Erdine ile proje üzerine sohbet ettik.


Rattan kamışların robotik olarak demetlenmesi ve bükülmesi yoluyla aktif bükülmenin potansiyellerini araştırdığınız FLEX projesinin fikri nasıl doğdu? Öğrencilerin ve akademisyenlerin de aktif rol oynadığı projenin hikayesini sizden dinlemek isteriz.

FLEX projesinin fikri, hem doğal malzemelerin sürdürülebilirliği ile ilgili artan ilgiyi hem de robotik fabrikasyonun sunduğu olanakları birleştirme arzusundan kaynaklandı. Rattan kamışları, biyolojik olarak parçalanabilen, yenilenebilir bir kaynak olarak, sürdürülebilir yapım malzemelerinin potansiyelini araştırmak için ideal bir malzeme olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra, robotik fabrikasyon, özellikle bükme ve demetleme (bundling) konusunda çok daha hassas ve yenilikçi yaklaşımlar sunma potansiyeline sahip.


Projeyi başlatma fikri, malzemelerin doğal özelliklerinin ve robotik fabrikasyonun potansiyelinin birleştirilmesiyle, mimari formun ve yapısal bütünlüğün yeni yollarını keşfetme isteğinden geldi. Ayrıca, rattan kamışlarının bükülmeye elverişliliği, malzemenin "aktif bükülme" potansiyelini araştırma fırsatını da beraberinde getirdi. Bu, doğal malzemenin kendine has özelliklerini ve robotik teknolojinin sunabileceği hassasiyeti bir araya getirerek, daha önce denemediğimiz veya göremediğimiz yapısal ve estetik sonuçlara ulaşmamıza olanak tanıdı.


Akademik alanda, öğrencilerin ve akademisyenlerin projede aktif rol alması, yaklaşımımızı zenginleştirdi. Öğrenciler, hem teorik hem de pratik açıdan, yeni tekniklerin ve malzemelerin sınırlarını zorlamak için oldukça hevesliydiler. Akademisyenler tarafından sağlanan teorik bilgi ve deneyim, öğrencilerin vizyonlarına ve teknik becerilerine yön verdi, bu da projenin başarısını artırdı.Robotik üretim ve doğal malzemelerin bir araya geldiği yapının tasarım süreci nasıl gelişti? Tasarım sürecinde simülasyon yöntemleri ve yapısal analizler tasarım kararlarınızı nasıl şekillendirdi?

FLEX projesinde, robotik üretim ve doğal malzemelerin birleşimi, tasarımın hem konsept hem de üretim aşamalarında kritik bir rol oynadı. Projenin temel amacı, doğal bir malzeme olan rattan kamışlarının potansiyelini robotik üretim teknikleriyle maksimize etmekti. Bu, malzemenin doğal özelliklerini anlamak ve bu özelliklerin robotik fabrikasyonla nasıl optimize edilebileceğini araştırmak anlamına geliyordu.


Tasarım sürecimizde, simülasyon yöntemleri kritik bir rol oynadı. Özellikle "active bending simulation" (aktif bükülme simülasyonu), farklı adetlerde ve uzunluklarda demetlenmiş rattan kamışları için gerçekleştirildi. Bu simülasyon, rattan kamışlarının bükülmeye ne kadar direnç gösterdiğini ve bu bükülmenin yapı üzerinde ne gibi bir etki yarattığını anlamamıza yardımcı oldu. Aynı zamanda, dijital simülasyonlarla elde edilen sonuçların fiziksel dünyada da geçerli olmasını sağlamak için, rattan kamışlarını malzeme yük testine tabi tuttuk. Bu, simülasyon parametrelerini gerçek dünyadaki malzeme davranışına daha uygun hale getirmemizi sağladı.


Bunun yanı sıra, "Finite Element Analysis" (Sonlu elemanlar yöntemi) kullanarak yapısal performans ve form arasındaki dengeyi anlamak için derinlemesine analizler yaptık. Bu analiz, form-finding (form bulma) sürecinin bir parçası olarak kritikti. Sonlu elemanlar yöntemi sayesinde, tasarımın belirli bölümlerindeki gerilim ve yük dağılımını anlamak ve bu bilgileri tasarım kararlarımızda kullanmak mümkün oldu.Sonuç olarak, simülasyon ve yapısal analiz yöntemleri, tasarım sürecimizde merkezi bir rol oynadı. Bu yöntemler, estetik ve fonksiyonel hedeflerimizi doğal malzemenin özellikleri ve robotik üretim teknikleriyle nasıl birleştirebileceğimiz konusunda bize kritik bilgiler sağladı. Tasarım kararlarımız bu analizler ve simülasyonlar sayesinde bilinçli, bilimsel ve amaca yönelik hale geldi.


Geleneksel yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında, yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir bir kaynak olan rattan kamışlarının kullanılmasının sağladığı avantajlar neler? Projenizin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Rattan kamışlarının geleneksel yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında birkaç belirgin avantajı bulunmaktadır:


Sürdürülebilirlik: Rattan kamışları hızla yenilenebilir bir kaynaktır. Bu, onun hızla büyüyen bir kaynak olması ve belirli bir alanda tekrar tekrar hasat edilebilmesi anlamına gelir. Böylece, uzun vadeli ekolojik zarar oluşturmaksızın sürekli bir malzeme kaynağı sağlar.


Biyolojik Olarak Parçalanabilirlik: Rattan kamışları doğal bir malzeme olduğu için, kullanım ömrünün sonunda çevreye zarar vermeden doğal olarak parçalanır. Bu, atık yönetimi ve uzun vadeli çevresel etkiler açısından büyük avantajlar sağlar.


Düşük Karbon Ayak İzi: Rattan kamışlarının üretimi, işlenmesi ve taşınması, çoğu geleneksel yapı malzemesine göre daha az enerji yoğunludur. Bu, genel karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunur.


Esneklik: Rattan’ın doğal esnekliği, bükülebilirlik ve hafifliği sayesinde, tasarım ve yapım süreçlerinde yeni ve yenilikçi yaklaşımların kullanılmasına olanak tanır.


 

“Rattan kamışları gibi doğal malzemelerin, ileri teknoloji ve robotik fabrikasyonla birleştirilerek modern ve fonksiyonel yapılar üretmede nasıl kullanılabileceğini araştırarak, hem estetik hem de sürdürülebilirlik hedeflerimizi bir araya getirdik.”


 


Bu tür projeler, sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen ve bu ilkeyi kendi uygulamalarına entegre eden diğer tasarımcılara ve mimarlara da ilham kaynağı olabilir. Özellikle iklim değişikliği ve doğal kaynakların azalması gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, FLEX projesi gibi sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların daha da önem kazandığına inanıyoruz.


FLEX projesi gelecekte daha büyük ölçekli yapılar için nasıl bir ilham kaynağı olabilir?

FLEX projesi, birkaç kritik alanda gelecekteki büyük ölçekli yapılar için ilham kaynağı olabilir:


Malzeme İnovasyonu: Rattan kamışları gibi doğal ve sürdürülebilir malzemelerin potansiyelinin keşfi, geleneksel malzemelerle benzer veya daha iyi yapısal ve estetik sonuçlar elde edebilmemizi gösteriyor. Bu, gelecekteki büyük ölçekli yapılar için daha geniş bir malzeme paletinin kullanılmasını teşvik edebilir.


Teknoloji ve Doğal Malzemelerin Entegrasyonu: Robotik üretim ve dijital simülasyon yöntemlerinin doğal malzemelerle başarılı bir şekilde entegre edilmesi, gelişen teknolojik araçların doğal malzemelerle nasıl bir araya getirilebileceğine dair yeni yolları ortaya koyuyor.


Sürdürülebilirlik ve Estetik: FLEX projesi, sürdürülebilirliğin estetikten ödün vermek anlamına gelmediğini gösteriyor. Bu, tasarımcıların çevresel etkiyi azaltırken aynı zamanda estetikten ödün vermeden yenilikçi ve çekici yapılar oluşturabileceği anlamına gelir.


Projemiz, malzeme seçimi, tasarım yaklaşımı, üretim yöntemleri ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda ileriye dönük bir perspektif sunmaktadır. Bu özellikleriyle, büyük ölçekli yapıların hem çevresel hem de estetik açıdan daha bilinçli ve inovatif bir şekilde tasarlanmasına ilham verebilir.

 

Program Direktörleri

Dr. Elif Erdine, Dr. Milad Showkatbakhsh


AA Visiting School Direktörü

Dr. Christopher Pierce


Öğretim Kadrosu

Elif Erdine, Alexander Krolak, Angel Lara Moreira, Milad Showkatbakhsh


Öğretim Asistanı

Chengxuan Li


Öğrenciler

Laya Al Ibadi, Aeshah Alani, Yusuf Alperen Bayir, Rim Cherkaoui, Heloisa de Santis Alfredo, Ahmed Gewaily, Jiyeong Kim, Soki Kimura, Anna Kloos, Amalia Konstantinou, Luis Leon Escoda, Samanta Martinez, Ahmed Mitwally, Netra Mundada, Sudaksh Nigotiya, Zahra Parhizi, Yiru Wang, Hanqi ZhangComments


bottom of page